ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Перелік орієнтовних спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання в школі та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації навчального закладу (зразок)


Вивчення фізіологічної зрілості дитини. Фізична та морфологічна готовність.

- Вага, зріст (Дівчата -20 -21 кг. Хлопці – 21 – 23 кг.; 120 – 125 см.)- Зубна зрілість (зміна до 4-х постійних зубів)- М’язова та кісткова зрілість (розвиток дрібної моторики руки, координація в системі «око – рука»

Визначення мотивів навчання. Бесіда з дитиною про школу
(Методика «Бесіда» за Т.А. Нєжновою)
Мета:Визначити рівень мотиваційної готовності до школи, уявлення про школу та співвідношення уявлень і бажання навчатися.

Визначення пізнавальної активності дитини
(Результати спостереження за поведінковими реакціями та включенням дитини в запропоновану діяльність з дорослими, ровесниками).Це завдання розв'язується спостереженнями за виконанням дитиною всіх тестів.

Тест словника
(субтест методики Д. Векслера)
Мета:Дослідження рівня словникового розвитку дитини.Інструкція:Розпочинаючи перевірку словникового запасу дитини, психолог каже: «Уяви собі, що ти зустрівся (зустрілася) з іноземцем, людиною з іншої країни, яка погано розуміє українську мову. І ось він попросив тебе пояснити, що означає слово «велосипед». Як ти відповіси?»

Визначення рівня фонематичного слуху
(Методика «Тест фонематичного слуху» за Кондратенко Л.О.)
Мета:Визначення рівня розвитку фонематичного слуху.

Варіант завдань для визначення рівня фонематичного слуху
Пити, пити,пити, бити,пити,пити,пити,пити,пити,пити,пити.
Рама, рама, рама, рама, лама, рама, рама, рама, рама, рама, рама.
Каска, каска,каска,каска,казка,каска,каска,каска,каска,каска,каска.
Шар, шар, шар,жар, шар, шар, шар, шар, шар, шар, шар.

Дослідження розвитку логічного мислення, мови і здатності до узагальнення
(Методика «Послідовність подій» за А. Бернштейном)
Мета:Дослідження розвитку логічного мислення, мови і здатності до узагальнення.В якості експериментального матеріалу використовуються сюжетні малюнки, запропоновані дитині в неправильній послідовності.

Дослідження рівня зорової короткочасної пам’яті
(Методика «Запам’ятай малюнки»)
Мета:Дослідження рівня зорової короткочасної пам’яті.

/Files/images/3.png

Перевірка рівня розвитку саморегуляції
(Методика «Тест копіювання безглуздих складів»)
Мета:Виявлення рівня розвитку саморегуляції.Вел зу бот (напис від руки)

Перевірка слухової короткочасної пам’яті та умовиводів
(Методика «Тест короткочасної пам’яті та умовиводів»)
Мета:Дослідження рівня короткочасної пам’яті та умовиводів.Для того, щоб уникнути спроби батьків підготувати свою дитину для готової відповіді, варто різним дітям пропонувати різні варіанти даного тесту, які відрізняються лише за формою, а саме:Були собі три хлопчики: Миколка, Петрик та Іванко. Миколка нижчий за Петрика, Петрик нижчий за Іванка. Повтори. Молодець! Скажи, а хто з хлопчиків найвищий?

Переплетені лінії
(Методика «Дослідження концентрації та стійкості уваги» за Т.Є. Рибаковим)
Мета:Визначення рівня концентрації та стійкості уваги в умовах напруженої діяльності.

Зміст завдання:Простежити по порядку всі лінії очима, без допомоги рук, і знайти кінець кожної лінії.

/Files/images/2.png

Четвертий зайвий
(Адаптована методика І. Карабаєва «Четвертий зайвий»)
Мета:Визначення здатності до узагальнення та абстрагування, оперування вербальними поняттями, вміння знаходити істотні ознаки предметів.

/Files/images/1.png

Література

1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка – К.ж. КоФр, 1997.

2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К.:Мікрос, СВС, 2003. – (Психологічний інструментарій).

3. Гуткіна Н.І.Психологічна готовність до школи. – М.: Академічний проект, 2000. – 3–е изд., Перероб.і доп.

4. Исключение лишнего / Альманах психологических тестов. М., 1995, с.143-152.

5. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 р. № 389 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868.

6. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами.: метод. посіб. / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – 3-тє вид., перероб. і допов. - К.:Літера ЛТД, 2014.- 416 с.

7. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: Діагностичні методики. – Ужгород, Видавництво Олександра Гаркуші, 2012.

8. Нагорна С., Храпова І. Методики визначення готовності дітей до школи. І. Храпова, С. Нагорна – К.: Редакції загальнопед. Газет, 2013. (Бібліотека «Шкільного світу»).

9. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 1998.

10. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – с.35.

11. Порадник батькам майбутніх першокласників /Методично-практичний порадник: методичні рекомендації для батьків, вчителів початкових класів, вихователів, практичних психологів. /Упоряд. О.О. Сухаревська, Т.І. Касьяненко. – К.: 2012.

12. Практична психологія. Старший дошкільний вік/ Упоряд. О.А. Атемасова. X.: Вид-во «Ранок», 2010 - (Дошкільному психологу).

13. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Методы изучения и психодиагностика личности: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2000.

14. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. Видання друге, перероблене і доповнене. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2006, с. 16-17.

15. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика – К.: Редакції загально педагогічних газет. 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
Кiлькiсть переглядiв: 120

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.